Czerwiec 2022

Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce przy ulicy Niecałej 22 w Pruszkowie.