Wrzesień 2022

Uzyskano Ostateczną Decyzję o Udzieleniu Pozwolenia na Budowę.