Kwiecień 2023

Przyjęto wstępny termin rozpoczęcia prac na budowie: lipiec 2023