Wrzesień 2023

Wykonaliśmy wykop i ustawiliśmy żuraw budowlany.